Senior PHP Programmer (th)

Senior PHP Programmer ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง PHP โปรแกรมเมอร์จำนวน 3 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี และมีความเชี่ยวชาญในภาษา PHP และ Script อื่นๆที่เกียวข้องเช่น CSS,HTML เป็นต้น Salary – เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์* – 25,000 – 35,000 บาท Technical requirements PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery NodeJS ( Web-service ) MySQL and ประสิทธิภาพในการ query  ข้อมูล Google Map api CSS , CSS3,Bootstrap GIT Linux…

Junior PHP Programmers (th)

PHP Programmer ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งจบการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาเเล้ว 1 – 3 ปี Salary เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 15,000 – 25,000 บาท Technical requirements PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery MySQL and ประสิทธิภาพในการ query ข้อมูล Google Map api CSS , CSS3,Bootstrap Mobile application ( ironic codova ) : จะพิจารณาเป็นพิเศษ CMS ie. WordPress , Joomla :…