Quality Assurance (QA) Software Tester – ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์

รายละเอียดงาน  โอกาสดีสำหรับน้องๆที่กำลังมองหางาน หางานใหม่ อยากเปลี่ยนงานหรือไม่มีงานทำ ตอนนี้  VooVa Group หรือ PPCnSEO ได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง  Software Tester  หากใครมีความสนใจในงานตรวจสอบระบบ และความถูกต้อง  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอเพียงเป็นคนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง มีความละเอียดรอบคอบและให้ความสนในใจเทคโนโลยี   หน้าที่หลัก รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบบนโทรศัทพ์มือถือ   ทักษะและความสามารถ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทักษะการวางแผนที่ดีเยี่ยม มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี ความรู้เกี่ยวหรือประสบการณ์ในการใช้ “Best Practices” สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บและแอพพลิเคชันบนมือถือระบบคลาวด์ ความรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการจัดการทดสอบ มีความรู้ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบฟังก์ชันของโปรแกรม ใส่ใจในรายละเอียด หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automate Script) จะพิจารณาะเป็นพิเศษ มีความรู้ผิวเผินด้านเทคนิค เกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   สมัครได้ที่ www.voovagroup.com หรือ…