Senior Quality Assurance (QA) / Senior Software Tester ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับอาวุโส – High Experienced level

รายละเอียดงาน  โอกาสดีสำหรับใครที่กำลังมองหางาน หางานใหม่ หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนบรรยายกาศการทำงานมาที่ ชลบุรี / พัทยา office ใกล้หาดจอมเทียน ตอนนี้  VooVa Group หรือ PPCnSEO ได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Senior Software Tester / Lead Level หากใครมีความสนใจในงานตรวจสอบระบบและความถูกต้องของระบบ ที่มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เป็นคนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะพัฒนาทีมและแลกเปลี่ยนความรู้เสมอ   หน้าที่หลัก รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบบนโทรศัทพ์มือถือ ช่วยวางแผนงานของทีมและสามารถชี้นำทีมไปยังทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อรายการการทดสอบ software ขอทีม ประชุมและแพลน case test  functions และ features ต่างๆ   ทักษะและความสามารถ…