ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์ว่าง 1 ตำแหน่ง

    วัตถุประสงค์ของงาน สถานที่ทำงานที่เมืองพัทยา วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่นี้ก็เพื่อสร้าง ควบคุม และจัดการทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ เพื่อการส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลรักษาขวัญ และกำลังใจ เพื่อจัดการงานตามหน้าที่ในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายทั้งหมดของทีมงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บริหาร/ผู้จัดการได้กำหนดไว้   บทบาท และความรับผิดชอบ บทบาทด้านการควบคุมทางด้านเทคนิค ดูแลเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ภายในทีมทำงานใกล้ชิดกับบริษัท และนักพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความต้องการต่าง ๆ ยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนา นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาใช้ตามที่ผู้จัดการแนะนำพัฒนา และใช้มาตรฐานของ IT รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาซอร์ฟแวร์ทุกคนภายในทีมเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานปัจจุบันของ IT ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้เรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจให้เพียงพอที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการระบุแนวทางแก้ไขทางด้านซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นต่อบริษัทตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอร์ฟแวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในทีมของคุณเป็นไปตามความต้องการของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ ได้รับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาอย่างแม่นยำ และส่งมอบตรงตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองอย่างมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อบริษัทมีส่วนช่วยอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และระบบต่าง ๆ บทบาทด้านผู้จัดการควบคุมสายงาน ควบคุมทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการสร้างซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะที่กำหนด รับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่ได้พัฒนาขึ้นจากสมาชิกในทีมฝึกอบรม และรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกของทีมงานปัจจุบันในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง…

Mobile App developer Wanted

JOB DESCRIPTION   We are looking for a qualified Mobile developer to join our team. You will be working with our team to develop and maintain high-quality mobile applications. If you’re passionate about mobile platforms and translating code into user-friendly apps, we would like to meet you. As a Mobile developer, you’ll collaborate with internal…

IT Manager & Software Development Team Leader

Job Purpose Based in Pattaya the main purpose of this role is to build, lead and manage a team of software developers, delivering business critical projects whilst maintaining high morale, managing the day to day activities in an efficient and professional manner and ensuring all team targets are met as advised by management.   Roles…

Quality Assurance (QA) Software Tester Wanted!

Job Description This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring customers needs and expectations are met. The software tester will be responsible for ensuring our product deliverables meet agreed specifications of performance and Reporting directly to the Operations Manager Responsibilities Responsible for ensuring all our products are tested and…

Quality Assurance (QA) Software Tester / ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ว่า 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญกับบริษัท ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์จะต้องรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณ์ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมานั้นตรงตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รายงานโดยตรงไปยัง Operations Manager หน้าที่หลัก รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ การใช้ Test Script เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง ทักษะและความสามารถ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทักษการวางแผนที่ดีเยี่ยม มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี ความรู้เกี่ยวหรือประสบการณ์ในการใช้ “Best Practices” สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บและแอพพลิเคชันบนมือถือระบบคลาวด์ ความรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการจัดการทดสอบ มีความรู้ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบฟังก์ชันของโปรแกรม หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติจะพิจารณาะเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ Agile จะพิจารณะเป็นพิเศษ มีความรู้ผิวเผินด้านเทคนิค เกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ / การเขียนโปรแกรม ฯลฯ ใส่ใจในรายละเอียด หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถตรงกับที่เราต้องการ ส่ง Resume คุณมาที่:   jobs@voovagroup.com or oung@voovagroup.com   …

Great Tips for Actionable SEO

Great Tips for Actionable SEO- Part 1

If you are a relative newcomer or even a seasoned pro when it comes to SEO you will find the information covered in this page highly valuable. If it all sounds a little daunting and you feel that you are not capable of undertaking such work then you can always utilize the experience our senior…

5 Easy-to-Make SEO Mistakes Blogs Make

Five Easy-to-Miss SEO Mistakes Blogs Make

Here at Voova Digital, we understand the importance of blogs and good content to a website. But why is it sometimes even though you have terrific content on your site, your site is still not ranking? Our SEO specialists at Voova are aware of simple mistakes that SEO creators of content can make, and we…

Increase Google indexing old content

What to do With Your Old Blogs

Many people contact us here at Voova Digital about content, and all relevant aspects concerning content on a site. Our SEO experts cannot stress enough the importance of good and informative content on a site. In the early days, the thinking about blog writing was just all about quantity, the more the better. In some…

Mobile First Indexing & The Impact On SEO

Mobile First Indexing

Mobile-first indexing has been hitting the news recently, as the latest development of Google’s ever-moving efforts to make the web-friendly to as many people as possible. As usual with Google developments, there is some confusion among site owners and business owners how this will affect them and their businesses. If you are unsure how mobile-first…

Simple Ways to Make Your Blog Improve Your SEO

Simple Ways to Make Your Blog Improve Your SEO

Everybody knows that content is king, but is your blog living up to its full potential? Here at Voova Digital, we have a team of professional SEO gurus and content writers that are committed to helping our clients with issues exactly like this. Very few large organisations fully make use of their blog content to…