ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์ว่าง 1 ตำแหน่ง

    วัตถุประสงค์ของงาน สถานที่ทำงานที่เมืองพัทยา วัตถุประสงค์หลักของหน้าที่นี้ก็เพื่อสร้าง ควบคุม และจัดการทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ เพื่อการส่งมอบโครงการที่สำคัญทางธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลรักษาขวัญ และกำลังใจ เพื่อจัดการงานตามหน้าที่ในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายทั้งหมดของทีมงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้บริหาร/ผู้จัดการได้กำหนดไว้   บทบาท และความรับผิดชอบ บทบาทด้านการควบคุมทางด้านเทคนิค ดูแลเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ภายในทีมทำงานใกล้ชิดกับบริษัท และนักพัฒนาซอร์ฟแวร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความต้องการต่าง ๆ ยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนา นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมาใช้ตามที่ผู้จัดการแนะนำพัฒนา และใช้มาตรฐานของ IT รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพสูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักพัฒนาซอร์ฟแวร์ทุกคนภายในทีมเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานปัจจุบันของ IT ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และความต้องการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้เรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจให้เพียงพอที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการระบุแนวทางแก้ไขทางด้านซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นต่อบริษัทตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอร์ฟแวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในทีมของคุณเป็นไปตามความต้องการของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่าง ๆ ได้รับการประเมินระยะเวลาในการพัฒนาอย่างแม่นยำ และส่งมอบตรงตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองอย่างมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อบริษัทมีส่วนช่วยอย่างแข็งขันในกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และระบบต่าง ๆ บทบาทด้านผู้จัดการควบคุมสายงาน ควบคุมทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการสร้างซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะที่กำหนด รับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่ได้พัฒนาขึ้นจากสมาชิกในทีมฝึกอบรม และรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกของทีมงานปัจจุบันในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง…

Quality Assurance (QA) Software Tester / ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ว่า 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญกับบริษัท ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์จะต้องรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณ์ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมานั้นตรงตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รายงานโดยตรงไปยัง Operations Manager หน้าที่หลัก รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ การใช้ Test Script เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง ทักษะและความสามารถ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทักษการวางแผนที่ดีเยี่ยม มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี ความรู้เกี่ยวหรือประสบการณ์ในการใช้ “Best Practices” สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บและแอพพลิเคชันบนมือถือระบบคลาวด์ ความรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการจัดการทดสอบ มีความรู้ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบฟังก์ชันของโปรแกรม หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติจะพิจารณาะเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ Agile จะพิจารณะเป็นพิเศษ มีความรู้ผิวเผินด้านเทคนิค เกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ / การเขียนโปรแกรม ฯลฯ ใส่ใจในรายละเอียด หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถตรงกับที่เราต้องการ ส่ง Resume คุณมาที่:   jobs@voovagroup.com or oung@voovagroup.com   …

Senior PHP Programmer (th)

Senior PHP Programmer ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง PHP โปรแกรมเมอร์จำนวน 3 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี และมีความเชี่ยวชาญในภาษา PHP และ Script อื่นๆที่เกียวข้องเช่น CSS,HTML เป็นต้น Salary – เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์* – 25,000 – 35,000 บาท Technical requirements PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery NodeJS ( Web-service ) MySQL and ประสิทธิภาพในการ query  ข้อมูล Google Map api CSS , CSS3,Bootstrap GIT Linux…

Junior PHP Programmers (th)

PHP Programmer ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์จำนวน 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งจบการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาเเล้ว 1 – 3 ปี Salary เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 15,000 – 25,000 บาท Technical requirements PHP PHP OOP HTML,HTML5 , JS , Jquery MySQL and ประสิทธิภาพในการ query ข้อมูล Google Map api CSS , CSS3,Bootstrap Mobile application ( ironic codova ) : จะพิจารณาเป็นพิเศษ CMS ie. WordPress , Joomla :…

IT support Required(TH)

Voova Group กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง   IT support Salary / เงินเดือน –  ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ  ( 15k – 30k ) Technical requirements: มีสบการณ์ทางด้านดูแลงาน IT 0 – 5 ปี Available for emergency situation Security Elastix Phone Server a plus Network, Internet and Hardware support Backup and Risk management Job Description บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service ) รวมถึงการแนะนำ ปรับใช้ และพัฒนา…

Quality Assurance (QA) ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญกับบริษัท ซึ่งจะรับผิดชอบเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์จะต้องรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณ์ ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมานั้นตรงตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่

รายงานโดยตรงไปยัง Operations Manager

หน้าที่หลัก

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง
 • การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
 • พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร
 • ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม
 • การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด
 • ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ
 • การใช้ Test Script เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
 • เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น
 • สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร
 • สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง

ทักษะและความสามารถ

 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • ทักษการวางแผนที่ดีเยี่ยม
 • มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • ความรู้เกี่ยวหรือประสบการณ์ในการใช้ “Best Practices” สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บและแอพพลิเคชันบนมือถือระบบคลาวด์
 • ความรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการจัดการทดสอบ
 • มีความรู้ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบฟังก์ชันของโปรแกรม
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติจะพิจารณาะเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ Agile จะพิจารณะเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ผิวเผินด้านเทคนิค เกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ / การเขียนโปรแกรม ฯลฯ
 • ใส่ใจในรายละเอียด

หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถตรงกับที่เราต้องการ ส่ง Resume คุณมาที่: jobs@voovagroup.com

ฝ่ายดูแลลูกค้า / ผู้ประสานงาน

รายละเอียดงาน   ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญกับบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า  ผู้จัดการบัญชีเป็นคนเชื่อมโยงหลักระหว่างพนักงานขาย ลูกค้าและทีมผู้ผลิต รายงานไปยัง Operations Manager โดยตรง   หน้าที่หลัก ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการฝึกอบรมสำหรับ eCoachManager ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ต้องติดต่อกับลูกค้าของเราเป็นประจำ ดูโปรเจคเพื่อให้แน่ใจว่าเสร็จตามเวลากำหนด ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าด้านการเรียกเก็บเงินและการควบคุมด้านเครดิตบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้จัดการด้านเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่างานบรรลุเป้าตามหมาย ทำงานร่วมกับทีมขายและผู้อำนวยการฝ่ายขายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ การพัฒนาธุรกิจ – แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ กับลูกค้าเดิมของเราสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นำเสนอโปรเจคใหม่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตัวต่อตัว การดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานภายในของเรา ให้บริการระดับสูงสุดแก่ลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนมา   ทักษะและความสามารถ:   มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี ทั้งด้านการเขียนและการพูด ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและจัดการกับงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการวางแผนที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงวันกำหนดส่งงาน ความสามารถในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ถูกกดดันหรือเครียด ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแอ็พพลิเคชันเว็บบนคลาวด์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ – ไทยได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรและเชิงตรรกะที่ดี มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจดี มีทักษะในการจัดระเบียบที่ดี ทักษะการบริหารที่ดี ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับลูกค้า เข้าใจลูกค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของลูกค้า มีทักษะด้านงบประมาณที่ดีและความสามารถในการจัดการด้านการเงิน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลูกค้าจ่ายตามเวลากำหนด ทัศนคติที่มุ่งมั่นและยืดหยุ่นในการทำงาน หากคุณคิดว่าคุณมีความสามารถตรงกับที่เราต้องการ ส่ง Resume…