PHP Programmer ( Web Base Technology ) – Any Level

เรากำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง PHP โปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์หรือไม่มีก็ได้ จำนวน 2-3 ตำแหน่ง และมีความเชี่ยวชาญในภาษา PHP และ Script อื่นๆที่เกียวข้องเช่น CSS,HTML หรือ JavaScript เป็นต้น   Technical requirements HTML, HTML5, CSS, Java Script และ JavaScript Framework, jQuery พัฒนา HTML ให้ถูกต้องตามหลัก และ รองรับ การทำงานแบบ Responsive PHP / PHP OOP  SQL command (MySQL) พื้นฐาน CSS, CSS3, Bootstrap หรือ web platform styling concepts อื่นๆ พื้นฐาน หรือ พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่อง GIT command…

Senior PHP Programmer ( Web Base Technology ) – High Experienced level

เรากำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่ง PHP โปรแกรมเมอร์มากประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง และมีความเชี่ยวชาญในภาษา PHP และ Script อื่นๆที่เกียวข้องเช่น CSS,HTML หรือ JavaScript เป็นต้น   Technical requirements HTML, HTML5, CSS, Java Script และ JavaScript Framework, jQuery ทักษะการคิดวิเคาะห์การวางรูปแบบ layout ของ HTML ให้ถูกต้องตามหลัก และ รองรับ การทำงานแบบ Responsive PHP / PHP OOP – และเข้าใจ Structure ของการทำงานแบบ model/modules หรืออย่างดี * Advance Level มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  config setting ของ…

Senior Quality Assurance (QA) / Senior Software Tester ผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับอาวุโส – High Experienced level

รายละเอียดงาน  โอกาสดีสำหรับใครที่กำลังมองหางาน หางานใหม่ หรืออยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนบรรยายกาศการทำงานมาที่ ชลบุรี / พัทยา office ใกล้หาดจอมเทียน ตอนนี้  VooVa Group หรือ PPCnSEO ได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Senior Software Tester / Lead Level หากใครมีความสนใจในงานตรวจสอบระบบและความถูกต้องของระบบ ที่มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เป็นคนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะพัฒนาทีมและแลกเปลี่ยนความรู้เสมอ   หน้าที่หลัก รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของระบบบนโทรศัทพ์มือถือ ช่วยวางแผนงานของทีมและสามารถชี้นำทีมไปยังทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อรายการการทดสอบ software ขอทีม ประชุมและแพลน case test  functions และ features ต่างๆ   ทักษะและความสามารถ…

Top Ranking Signals

Graphic / UI Designer

Job description We are looking for a talented UI Designer to create amazing user experiences.  The ideal candidate should have an eye for clean and artful design, possess superior UI skills and be able to translate high-level requirements into interaction flows and artifacts, and transform them into beautiful, intuitive, and functional user interfaces,websites, website development…

PHP or Javascript Programmer

  We are committed to leveraging technology as a competitive advantage, from customer facing front-end features to backend tools for our team. At Voova, each team member is expected to work autonomously, often setting their own objects and key results. Develop, design and optimize system by using PHP for company projects Develop, design and optimize…

Senior Project Manager

This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring all customers needs and expectations are met as well as developing the customers spend with the company and maintaining the relationship. The accounts manager provides the main link between the sales people, the clients and the production teams. Ensure the project…

Server Administrator and Networking Required

Due to significant expansion with The Voova Group we are currently recruiting for a cloud architect to manage our AWS and GCP servers. We offer a great working environment & company benefits. Technical requirements:   You will have an understanding and be technically competent in the following areas.   Linux  Apache AWS (Amazon Web Services)…

Voova Group กำลังมองหาผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์

Customer Support / Project Coordinator

Job Description   This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring customers needs and expectations are met as well as developing the customers spend with the company and maintaining the relationship. The accounts manager provides the main link between the sales people, the clients and the production teams.  …

Quality Assurance (QA) Software Tester

Job Description   This role forms an essential and pivotal role within the company, responsible for ensuring customers needs and expectations are met. The software tester will be responsible for ensuring our product deliverables meet agreed specifications of performance and Reporting directly to the Operations Manager Responsibilities   Responsible for ensuring all our products are…